Prestationsbaserat statsbidrag till regioner i syfte att öka antalet AT-tjänster

Utlysningsdatum: 2022-03-29
Sista ansökningsdag: 2022-10-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget 

Syftet med statsbidraget är att ge regionerna incitament att utöka antalet AT-tjänster utöver vad dessa redan planerat för inom ramen för överenskommelsen om God och nära vård mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vilka kan ta del av statsbidraget

Alla regioner kan rekvirera medel.

Villkor för rekvisition

Rekvirering för medel samt uppgifter om antal AT-platser för 2022 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2022.

Medlen delas i uppdraget upp i tre block och beroende på om regionen ligger över eller under riksgenomsnittet avseende antal AT-platser per 100 000 invånare. Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag och Socialstyrelsens anvisningar för bidraget.

Läs mer om uppdraget: 
Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet allmäntjänstgöringstjänster
Bilaga 1 - Villkor för att prestationsbaserade medel
Bilaga 2

Anvisningar

Rekvirera nu

 

Anmälan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni anmäler intresse för bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 372 000 000 kronor.

Fördelningslista 2022

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition lämnas in via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober 2022. Endast en rekvisition per region.

Kontakt

Viktor Söderqvist
Telefonnummer: 075-247 37 19