Prestationsbaserat statsbidrag till regioner i syfte att öka antalet AT-tjänster

Utlysningsdatum: 2023-04-20
Sista ansökningsdag: 2023-11-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget 

Syftet med statsbidraget är att ge regionerna incitament att utöka antalet AT-tjänster utöver vad dessa redan planerat för inom ramen för överenskommelsen om God och nära vård mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vilka kan ta del av statsbidraget

Samtliga regioner kan ta del av medlen.

Villkor för ansökan

Ansökan om att ta del av medel samt inrapportering av uppgifter om antalet AT-platser för 2023 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 november 2023.

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag och Socialstyrelsens anvisningar för bidraget vilka publiceras i samband med utlysning.

Läs mer om uppdraget: 
Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet allmäntjänstgöringstjänster

Anvisningar

Regeringsuppdrag - Ändring av uppdraget att fördela och betala ut medel för att öka antalet tjänster för allmäntjänstgöring

Ansökan och inrapportering görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni lämnar in uppgifter för bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan 
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni inrapportera uppgifter via statsbidragets e-tjänst. Ni rapporterar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Medel att fördela

Medlen för 2023 omfattar totalt 252 000 000 kronor.

Fördelningslista 2023

Hur får ni del av medlen?

Ansökan lämnas in via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 november 2023. Endast en ansökan per region.

Kontakt

Shaimaa Yousef
Telefonnummer: 075-247 48 81