Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Statsbidraget ska användas till att bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud inom kommunerna.
Utlysningsdatum: 2019-02-01
Sista ansökningsdag: 2019-02-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner. 

Mer information om statsbidraget finns i Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud.

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner.

Villkor för ansökan

Du ansöker om och redovisar statsbidraget hos respektive länsstyrelse.

Ansök hos länsstyrelsen

Medel att fördela

Beräkning av bidragets storlek utgår från antalet årsanställningar som personligt ombud som finns i kommunen. För 2017 var statsbidraget 302 400 kronor för en årsanställning på heltid. 

Redovisning till regeringen

Socialstyrelsen har lämnat en uppföljning och fyra lägesrapporter av verksamhetens utveckling till regeringen.

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning – Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Personligt ombud - stöd för introduktion och repetition

Kunskapsguiden.se ger stöd för introduktion och repetition för dig som är personligt ombud, chef eller i annan funktion. Du får en bild av vad personligt ombud är, vad som ingår i rollen och hur verksamheten med personligt ombud fungerar. 

Personligt ombud - tema och webbutbildning på Kunskapsguiden

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075 - 247 32 31