Statsbidrag för att öka antalet vårdplatser

Utlysningsdatum: 2022-07-08
Sista ansökningsdag: 2022-10-14
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela och följa upp statsbidrag i syfte att utöka antalet vårdplatser. För 2023 fokuseras statsbidraget på disponibla vårdplatser och görs prestationsbaserat. Syftet med statsbidraget är att minska utlokaliseringar och överbeläggningar inom slutenvården samt att i förlängningen förbättra arbetsmiljön för personalen.

Vilka kan rekvirera medlen?

Alla regioner kan, beroende på prestation, ta del av statsbidraget.

Villkor för ansökan

Socialstyrelsen bereder just nu villkor för 2023 års omgång av statsbidraget.

Läs mer om regeringsuppdraget för 2023 på regeringens webbplats.

Medlen till regioner betalas ut engångsvis i slutet av året. Anmälan för statsbidraget görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver en behörig företrädare för regionen (eller en person med fullmakt från den behöriga företrädaren) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombud.
  2. Efter att er ombudsansökan har beviljats kan ni lämna intresseanmälan för statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni lämnar anmälan via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Vid intresseanmälan rekvireras 0 kronor eftersom medlen inom uppdraget är prestationsbaserade.
  3. Anmälan ska ha kommit ut till Socialstyrelsen senast den dag som vi anger.

Bidragets storlek

För 2022 har Socialstyrelsen fördelat totalt 923 200 000 kronor i två omgångar om 423 200 000 kronor respektive 500 000 000 kronor.

Fördelningslista för första omgången

Fördelningslista för andra omgången.

För 2023 ska totalt 1 990 000 000 kronor fördelas.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Eftersom 2023 års medel är prestationsbaserade, kommer ingen återrapportering att krävas, men regionerna förväntas lämna in de data som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma om regionerna har uppnått bidragets prestationskrav.

Kontakt

Viktor Söderqvist
Telefonnummer: 075-247 37 19

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38