Statsbidrag för 2022 för att öka antalet vårdplatser

Utlysningsdatum: 2022-04-05
Sista ansökningsdag: 2022-06-17
Tid kvar att ansöka: 32 dagar

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till regioner för att öka antalet vårdplatser. Syftet med statsbidraget är att öka antalet vårdplatser för att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar.

Vilka kan rekvirera medlen?

Regioner rekvirerar medel enligt bifogad fördelningslista. Fördelningen av medel räknas utifrån andel invånare per region.

Villkor för ansökan

Socialstyrelsen betalar ut medlen under våren 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Anvisningar
Fördelningslista 

Medlen till regioner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för regionen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.
  3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 17 juni 2022 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.
Rekvirera nu

Bidragets storlek

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 423 200 000 kronor under 2022.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region ska i februari 2023 rapportera hur statsbidraget för 2022 har använts. I januari 2023 mejlar Socialstyrelsen en länk till ett webbformulär för återrapportering till den kontaktperson som regionen uppgivit i samband med rekvisitionen.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38