Statsbidrag för 2022 för att öka antalet vårdplatser (ytterligare medel)

Utlysningsdatum: 2022-07-08
Sista ansökningsdag: 2022-10-14
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut ytterligare medel till regionerna för att öka kapaciteten i vården. Syftet med att ytterligare tillföra medel är att öka kapaciteten i vården genom att utöka antalet vårdplatser inklusive intensivvårdsplatser, förbättra arbetsmiljön inom vården samt bland annat anställa fler sjuksköterskor.

Vilka kan rekvirera medlen?

Regioner rekvirerar medel enligt bifogad fördelningslista. Fördelningen av medel räknas utifrån andel invånare per region.

Villkor för ansökan

Socialstyrelsen betalar ut medlen efter att region har rekvirerat medel och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Anvisningar
Fördelningslista 

Medlen till regioner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för regionen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.
  3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 14 oktober 2022 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.
Rekvirera nu

Bidragets storlek

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 500 000 000 kronor under 2022.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region ska i februari 2023 rapportera hur statsbidraget för 2022 har använts. I januari 2023 mejlar Socialstyrelsen en länk till ett webbformulär för återrapportering till den kontaktperson som regionen uppgivit i samband med rekvisitionen.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38