Statsbidrag till regioner för arbete med skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård

Utlysningsdatum: 2024-05-08
Sista ansökningsdag: 2024-08-15
Tid kvar att ansöka: 83 dagar

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner i syfte att utföra fördjupade kartläggningar av skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård. De fördjupade kartläggningarna ska bland annat ge en bild av underhållsbehovet för skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Samtliga regioner har ett ombud. Läs mer om ombudsansökan samt behörigheter.
  2. Ni rekvirerar statsbidraget via statsbidragets e-tjänst genom webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.

Uppdrag att fördela, betala ut och följa upp medel till regioner för arbete med skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård.

Anvisningar skyddade utrymmen

Statsbidrag att fördela

Statsbidraget omfattas av 24 000 000 kronor för 2024. Av fördelningslistan framgår hur stort belopp varje region kan rekvirera.

Fördelningslista 2024

Hur får ni del av statbidraget?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 15 augusti 2024. Endast en rekvisition per region.

Rekvirera nu

 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region ska i april 2025 återrapportera hur statsbidraget för 2024 har använts samt lämna en ekonomisk redovisning där det ska framgå hur regionerna har använt statsbidraget enligt villkoren för uppdraget. Socialstyrelsen kommer i mars 2025 att skicka ett webbaserat återrapporteringsformulär till regionens registrator för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Kontakt

Sara Gustafsson
Telefonnummer: 075-247 30 00