Statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

Utlysningsdatum: 2024-01-24
Sista ansökningsdag: 2024-03-06
Tid kvar att ansöka: 12 dagar

Syfte med statsbidraget

Statsbidrag till regioner i syfte att regionerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap så att hälso- och sjukvårdsverksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap.

Regioner kan ansöka om statsbidrag för åtgärder inom:

  1. personalförsörjning,
  2. samverkan och ledning,
  3. beredskapsplanering,
  4. hantering av masskadehändelser
  5. utbildning och övning

Vilka som kan ansöka

Regioner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 448 000 000 kronor i statsbidrag för år 2024.

Villkor för ansökan

Förutsättningarna för bidraget anges i förordning (2023:489). Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste Regionen ha ett godkänt ombud.

Anvisningar 2024 

Mer om ombudsansökan

Ansök nu

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Mer information kommer publiceras på webbsidan under 2024.

Medel som inte har använts under året eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Kontakt

Sara Gustafsson
Telefonnummer: 075-247 37 34

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38