Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner

Utlysningsdatum: 2023-02-09
Sista ansökningsdag: 2023-06-16
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Pilotverksamheten ska bidra till att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn i socioekonomiskt utsatta områden. Pilotverksamheten ska genomföras under åren 2020 till 2023 i pilotområden som valts ut av Socialstyrelsen.

Villkor för rekvisition

Bidraget kan inte sökas utan Socialstyrelsen fördelar statsbidraget till kommuner och regioner för 2023 enligt en särskild beräkningsmodell. Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun/region högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar för rekvisition för kommuner

Anvisningar för rekvisition för regioner

Rekvirera nu

Fördelning för 2023

Fördelningslista 2023

Återrapportering till Socialstyrelsen

Deltagande kommuner och regioner ska senast den senast den 5 maj 2024 återrapportera till Socialstyrelsen hur 2023 års bidrag har använts inklusive en ekonomisk redovisning. Socialstyrelsen skickar ett uppföljningsformulär till kommunernas och regionernas registratur.

Medel som inte har använts eller som inte använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38