Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen

Utlysningsdatum: 2022-02-11
Sista ansökningsdag: 2022-10-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att under 2022 utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Samtliga regioner har ett ombud.
    Läs mer om ombudsansökan samt behörigheter.
  2. Ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst genom webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen.

Anvisningar utökad läkarkompetens

Fördelningslista 2022

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 298 500 000 kronor för 2022. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje region kan rekvirera.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region ska senast den 30 april 2023 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i februari 2023 ett webbaserat återrapporteringsformulär till respektive regions registratur.

Formuläret kommer att innehålla frågor om hur medlen har använts för att utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska inte återbetalas till Socialstyrelsen.

Kontakt

Åsa Olsson
Telefonnummer: 075-247 33 42