Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen

Utlysningsdatum: 2023-02-01
Sista ansökningsdag: 2023-10-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att under 2023 utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Samtliga regioner har ett ombud.
    Läs mer om ombudsansökan samt behörigheter.
  2. Ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst genom webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen.

Anvisningar utökad läkarkompetens

Fördelningslista 2023

Rekvirera nu

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 298 500 000 kronor för 2023. Av fördelningsnyckeln framgår hur stort belopp som varje region kan rekvirera.

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 31 oktober 2023. Endast en rekvisition per region.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i februari ett webbaserat återrapporteringsformulär till respektive regions registratur (e-postadresserna hämtas från SKR:s öppna data om kommuner och regioner).

Formuläret kommer att innehålla frågor om hur medlen har använts för att utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.

Rekvirerade medel kommer inte att återkrävas.

Kontakt

Åsa Olsson
Telefonnummer: 075-247 33 42