Behörigheter

Det finns tre olika behörigheter i e-tjänsten: ombud, representant och uppgiftssamordnare. Här kan du läsa mer om de olika behörigheterna och hur det går till när en person tilldelas en behörighet.

Det är vanligt att flera personer bidrar och hjälps åt vid ansökan. För att kunna hjälpas åt behöver den som är godkänt ombud i organisationen ge behörighet till andra att bidra.

Tilldela eller ändra behörighet

Den som är ombud kan ge andra i organisationen behörighet att hjälpa till med ansökan genom att utse dem till representant eller uppgiftssamordnare. För att ge eller ändra behörighet loggar ombudet in i e-tjänsten och går till hantera behörighet.

Ansök om att bli ombud

Olika behörigheter 

  • Ombud
    Ombudet är den person som har det högsta ansvaret för ansökan om statsbidrag och kan påbörja, fylla i och skicka in ansökningar till Socialstyrelsen. Ombudet kan ge andra personer i verksamheten behörighet att hjälpa till med ansökan genom e-tjänsten. Hen är även kontaktperson gentemot Socialstyrelsen.
  • Representant
    En representant kan göra i stort sett samma saker som ett ombud, förutom att bjuda in andra representanter, ta bort representanter eller ta bort organisationen.
  • Uppgiftssamordnare
    En uppgiftssamordnare kan inte påbörja en ny ansökan eller rekvisition, men hen kan fylla i och ändra uppgifter i en påbörjad ansökan. Hen kan inte skicka in ansökan

Nedan finns en mer detaljerad beskrivning av de olika behörigheterna:

 
Behörighet Ombud Representant Uppgiftssamordnare
Påbörja och skicka in ärende Ja Ja Nej
Fylla i och ändra uppgifter Ja Ja Ja
Ändra kontaktperson Ja Ja Ja
Bjuda in och ta bort representant Ja Nej Nej
Bjuda in och ta bort uppgiftssamordnare Ja Ja Nej
Ändra i Mina kontaktuppgifter Ja Ja Ja
Har automatisk behörighet i alla bidrag Ja Ja Ja
Ta bort eget konto Ja Ja Ja
Ta bort organisation Ja Nej Nej
Publiceringsdatum: