Organisationer


Öppna för ansökan

Här listar vi alla statsbidrag som går att ansöka om just nu.


Stängt för ansökan

Här listar vi statsbidrag som inte går att ansöka om just nu.

Ansök senast
21 november
2019

Kvinno- och tjejjourer

Ansökningstiden har gått ut
Ansök senast
15 juli
2020
Ansök senast
15 september
2020

Anhörigorganisationer

Ansökningstiden har gått ut
Ansök senast
15 september
2020

Handikapporganisationer

Ansökningstiden har gått ut
Ansök senast
21 september
2020
Ansök senast
21 september
2020
Ansök senast
23 september
2020
Ansök senast
30 september
2020
Ansök senast
30 september
2020