Organisationer


Öppna för ansökan

Här listar vi alla statsbidrag som går att ansöka om just nu.

Ansök senast
1 juni
2020

Stängt för ansökan

Här listar vi statsbidrag som inte går att ansöka om just nu.

Ansök senast
1 januari
0001
Ansök senast
15 september
2019

Handikapporganisationer

Ansökningstiden har gått ut
Ansök senast
20 september
2019
Ansök senast
20 september
2019
Ansök senast
30 september
2019
Ansök senast
30 september
2019
Ansök senast
21 november
2019

Kvinno- och tjejjourer

Ansökningstiden har gått ut
Ansök senast
9 december
2019
Ansök senast
1 januari
2020

Pensionärsorganisationer

Ansökningstiden har gått ut
Ansök senast
5 februari
2020

Anhörigorganisationer

Ansökningstiden har gått ut