Pensionärsorganisationer

Statsbidraget ska bidra till pensionärsorganisationers möjlighet att tillvarata pensionärsgruppers intressen inom olika samhällsområden.
Utlysningsdatum: 2019-10-25
Sista ansökningsdag: 2020-01-01
Tid kvar att ansöka: 39 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att pensionärsorganisationer ska kunna tillvarata pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden. Statsbidraget regleras i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.

Vilka som kan ansöka

En pensionärsorganisation som vill söka bidraget ska uppfylla samtliga följande punkter:

  • Den har minst 30 000 medlemmar.
  • Den är rikstäckande.
  • Den är öppen för alla pensionärer
  • Den är partipolitiskt obunden.

Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag lämnas till organisationer som inte är rikstäckande eller som inte har minst 30 000 medlemmar. En organisation som får statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer kan inte söka detta bidrag för samma bidragsår.

Villkor för ansökan

Ansök genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för 2020 ska ha kommit in senast den 1 januari 2020.

Ansökningsblankett

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 8 miljoner kronor för 2019, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2019

Beslut på ansökan

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under februari 2020.

Återrapportering till Socialstyrelsen

 

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16