Pensionärsorganisationer

Utlysningsdatum: 2023-10-02
Sista ansökningsdag: 2024-01-02
Tid kvar att ansöka: 215 dagar

Inför bidragsåret 2024

Ansökan öppnar i vår e-tjänst under oktober. Information om utlysning kommer att gå ut i vårt nyhetsbrev, se länk nedan. Sista ansökningsdatum kommer att vara den 2 januari 2024.

Prenumerera på socialstyrelsens nyhetsbrev

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att pensionärsorganisationer ska kunna tillvarata pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden. Statsbidraget regleras i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.

Vilka som kan ansöka

En pensionärsorganisation som vill söka bidraget ska uppfylla samtliga följande punkter:

  • Den har minst 30 000 medlemmar.
  • Den är rikstäckande.
  • Den är öppen för alla pensionärer
  • Den är partipolitiskt obunden.

Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag lämnas till organisationer som inte är rikstäckande eller som inte har minst 30 000 medlemmar. En organisation som får statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer kan inte söka detta bidrag för samma bidragsår.

Villkor för ansökan

Stängt för ansökan.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget fördelas under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december fastställs bidragets storlek i regleringsbrevet till Socialstyrelsen. För 2023 fanns 13 000 000 kronor.

Fördelningslista 2023

När får organisationer beslut?

Samtliga sökande avseende statsbidraget kommer få sitt beslut under mars-april 2024.

Kontakt

Mona Paulsson
Telefonnummer: 075-247 37 55