Pensionärsorganisationer

Utlysningsdatum: 2023-09-21
Sista ansökningsdag: 2024-01-02
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Prenumerera på socialstyrelsens nyhetsbrev

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att pensionärsorganisationer ska kunna tillvarata pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden. Statsbidraget regleras i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.

Vilka som kan ansöka

En pensionärsorganisation som vill söka bidraget ska uppfylla samtliga följande punkter:

  • Den har minst 30 000 medlemmar.
  • Den är rikstäckande.
  • Den är öppen för alla pensionärer
  • Den är partipolitiskt obunden.

Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag lämnas till organisationer som inte är rikstäckande eller som inte har minst 30 000 medlemmar. En organisation som får statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer kan inte söka detta bidrag för samma bidragsår.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 2 januari 2024. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget fördelas under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december fastställs bidragets storlek i regleringsbrevet till Socialstyrelsen. För 2023 fanns 13 000 000 kronor.

Fördelningslista 2023

Fördelningslista 2024

När får organisationer beslut?

Samtliga sökande avseende statsbidraget kommer få sitt beslut under mars 2024.