Organisationer inom området sällsynta diagnoser

Statsbidraget är till för organisationer som bidrar till att personer med sällsynta diagnoser får en mer patientcentrerad vård.
Utlysningsdatum: 2024-02-02
Sista ansökningsdag: 2024-03-12
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att stödja organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Vilka som kan ansöka

Organisationer som arbetar för att bidra till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst.

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2024

Socialstyrelsen har fördelat 2 500 000 kronor för 2024.

Fördelningslista för 2024 

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 2 500 000 kronor att fördela för 2024.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som har tagit emot statsbidrag för 2024 ska senast den 15 mars 2025 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Vi kommer att skicka ut en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till en utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2024 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92