Organisationer inom området sällsynta diagnoser

Statsbidraget är till för organisationer som bidrar till att personer med sällsynta diagnoser får en mer patientcentrerad vård.
Utlysningsdatum: 2020-02-10
Sista ansökningsdag: 0001-01-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att stödja organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Vilka som kan ansöka

Organisationer som arbetar för att bidra till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 23 mars 2020. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan.

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 1 000 000 kronor för 2020.

Fördelningslista för 2020

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 1 000 000 kronor att fördela för 2020.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som har tagit emot statsbidrag för 2020 ska senast den 15 mars 2021 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Vi kommer att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till en utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2020 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92