Organisationer inom området sällsynta diagnoser

Statsbidraget är till för organisationer som bidrar till att personer med sällsynta diagnoser får en mer patientcentrerad vård.
Utlysningsdatum: 2019-02-21
Sista ansökningsdag: 2019-03-29
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att stödja organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Vilka som kan ansöka

Organisationer som arbetar för att bidra till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Villkor för ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 29 mars 2019. Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan.

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 1 000 000 kronor för 2019.

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast den 15 mars 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Vi kommer att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär (länk) till en utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92