Fortsatt arbete med regionala cancercentrum

Syftet med regionala cancercentrum (RCC) är bland annat att nå en ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat.
Utlysningsdatum: 2024-01-16
Sista ansökningsdag: 2024-02-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att främja regionernas arbete i de regionala cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum.

Vilka som kan ansöka

De regioner som avser att samverka inom respektive regionalt cancercentrum (RCC).

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om villkoren i anvisningar för ansökan

Ansök nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att för 2024 fördela totalt 133 500 000 kronor till verksamhet som bedrivs av flera regioner i samverkan i ett regionalt cancercentrum.

Fördelning till regionala cancercentrum, 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regionala cancercentrum som tagit emot statsbidraget ska lämna en redovisning om hur medlen har använts.

  • Runt den 15 januari mejlar Socialstyrelsen er registratur. E-postadresserna hämtas från SKR:s öppna data om kommuner och regioner.
  • I mejlet finns en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär.

Medel som inte har använts till och med den 31 december ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Regionala cancercentrum
Telefonnummer: 075-247 40 93