Fortsatt arbete med regionala cancercentrum

Syftet med regionala cancercentrum (RCC) är bland annat att nå en ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat.
Utlysningsdatum: 2019-02-25
Sista ansökningsdag: 2019-04-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att främja landstingens arbete i de regionala cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum.

Vilka som kan ansöka

De landsting som avser att samverka inom respektive regionalt cancercentrum (RCC).

Villkor för ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 april 2019. Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan.

Ansökningsblankett för 2019

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 48 000 000 kronor för 2019, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regionala cancercentrum som tagit emot statsbidraget ska lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi publicerar information om återrapportering på denna sida under hösten 2019.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38