Fortsatt arbete med regionala cancercentrum

Syftet med regionala cancercentrum (RCC) är bland annat att nå en ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat.
Utlysningsdatum: 2023-01-16
Sista ansökningsdag: 2023-02-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att främja regionernas arbete i de regionala cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum.

Vilka som kan ansöka

De regioner som avser att samverka inom respektive regionalt cancercentrum (RCC).

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om villkoren i anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela totalt 73 500 000 kronor till verksamhet som bedrivs av flera regioner i samverkan i ett regionalt cancercentrum. Bidraget ska fördelas så att de regionala cancercentrumen får lika stora belopp.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regionala cancercentrum som tagit emot statsbidraget ska lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi publicerar information om återrapportering på denna sida under hösten 2023.

Kontakt

Regionala cancercentrum
Telefonnummer: 075-247 40 93