Vanliga frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor om processen för att söka statsbidrag och användningen av e-tjänsten.

 

Hur lång tid tar det att få sin ombudsansökan granskad?

Ansök om att bli ombud i god tid, minst två veckor innan du tänker börja ansöka om eller rekvirera statsbidrag. Var noggrann med att alla obligatoriska bilagor är med så går handläggningen snabbare.

Mer information om ombud och bilagor

Organisationen tecknas var för sig, behöver jag ladda upp en fullmakt?

Om den som ansöker om att bli ombud är firmatecknare så behövs ingen fullmakt. Du behöver däremot skicka in underlag som påvisar organisationens firmateckningsrätter.

Organisationen tecknas av två i förening, behöver jag ladda upp en fullmakt?

Ja, då behöver du skicka in en fullmakt för ombud. Fullmakten ska skrivas under och laddas upp i e-tjänsten som bilaga till ombudsansökan. Om den som ansöker om att bli ombud är firmatecknare räcker det med att en annan firmatecknare skriver på fullmakten. Du behöver även skicka in underlag som påvisar organisationens firmateckningsrätter.

Kan vi utse en person som ombud om hen inte är firmatecknare?

Ja, du behöver då en fullmakt från firmatecknare som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag. Tecknas organisationen av två i förening krävs det att två firmatecknare skriver på fullmakten.

Vad händer om Socialstyrelsen inte godkänner en person som ombud?

Om vi behöver mer information skickar vi en begäran om komplettering. Om det ändå inte går att godkänna ombudet kommer Socialstyrelsen att fatta ett beslut om att avskriva ombudsansökan.

Hur länge kan man vara ombud, finns det någon tidsgräns?

Så länge organisationen inte skickar in en ny ombudsansökan är den registrerade personen kvar som ombud för sin organisation.

Hur gör vi om vi vill byta ombud för vår organisation?

Det nya ombudet måste göra en ombudsansökan i e-tjänsten med sitt BankID och bifoga bilagorna som är obligatoriska, läs mer om bilagor här.

Kan jag lägga till flera användare för min organisation?

Det kan bara finnas ett ombud för en organisation. Ett ombud kan i sin tur lägga till fler användare som rollen ”representant” eller ”uppgiftssamordnare”. En representant har liknande behörigheter som ombudet och kan lägga till ”uppgiftssamordnare”. Det finns ingen begränsning på hur många representanter eller uppgiftssamordnare en organisation kan ha. Läs mer om rollerna här.

Hur länge ligger beslutet kvar i e-tjänsten?

Beslut om ombudsansökan gallras efter 90 dagar. Du kan alltid ladda ner beslutet från e-tjänsten om du vill spara det. En gallring av dokumentet påverkar inte behörigheterna i e-tjänsten.

Vilka tekniska krav finns för e-tjänsten?

En uppdaterad webbläsare och JavaScript aktiverat. Skulle du ha problem med att logga in i e-tjänsten rekommenderar vi att du testar att byta webbläsare. Vid tekniska problem, mejla: e-tjanst.statsbidrag@socialstyrelsen.se

Kan man söka alla statsbidrag via e-tjänsten?

Läs på respektive statsbidrags webbsida hur man ansöker/rekvirerar.

Vilka kontaktuppgifter kan ändras i e-tjänsten?

Ombudet kan byta kontaktuppgifter på representanter och uppgiftssamordnare. Representanter kan byta uppgifter på uppgiftssamordnare men inte på en annan representant eller ombudet.

Hur lägger jag till representant/uppgiftssamordnare för min organisation?

För att bjuda in personer till e-tjänsten ska ombudet logga in i e-tjänsten och klicka på ”hantera behörigheter”. Där kan du välja vilken typ av behörighet personen ska ha. Fyll i uppgifterna, säkerställ att e-postadressen är korrekt stavad och att den inte innehåller några versaler.

Den som blir inbjuden får ett automatiskt mejl från noreply@socialstyrelsen.se med en inbjudan om att bli representant/uppgiftssamordnare. Klicka på den översta länken i mejlet, logga in med BankID och acceptera användarvillkoren. Det här momentet görs endast engång i samband med inbjudan.

Jag har lagt till en person som representant/uppgiftssamordnare för min organisation, men personen har inte mottagit ett mail ännu. Hur går jag tillväga?

Kontrollera att mejlet inte har hamnat i skräpposten hos mottagaren. Om mejlet inte finns där rekommenderar vi att du tar bort personen under ”hantera behörigheter” och lägger till personen på nytt. Kontrollera att mejladressen är korrekt stavad och inte innehåller några versaler. Skulle problemet kvarstå vänligen mejla: e-tjanst.statsbidrag@socialstyrelsen.se

Vem är representant/uppgiftssamordnare för min organisation?

Vi kan endast se vem som är ombud för en organisation, önskar du veta vem som är representant/uppgiftssamordnare behöver du vända dig till ombudet.

Jag får upp ett felmeddelande när jag försöker rekvirera/ansöka om statsbidrag, vad beror det på?

Felmeddelandet beror på att någon i er organisation redan har ansökt om det aktuella statsbidraget du försöker ansöka/rekvirera om. För att kontrollera att er ansökan har kommit in till oss vänligen kontakta ansvarig utredare för statsbidraget.

Kan jag registrera mig som ombud via mejl?

Nej, vi tar inte emot några ombudsansökningar på mejl. Ombudsansökningar ska göras på webbsidan.

Jag har blivit ombedd att komplettera min ombudsansökan, kan jag mejla er kompletteringen/bilagorna?

Vi rekommenderar i första hand att ni laddar upp kompletteringen i e-tjänsten. Vill ni mejla gör ni det till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se, kom då ihåg att ange ert diarienummer.

Kan mer än en person vara ombud för en organisation/förening?

Nej, det går endast att ha ett ombud per organisationsnummer.

 

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?

Observera att denna e-postadress endast är till för tekniska e-tjänstfrågor och ombudsfrågor.

Bidragsspecifika statsbidragsfrågor hänvisar vi till ansvarig utredare. Kontaktuppgifter finns på respektive statsbidrags webbsida.

Publiceringsdatum: