Statsbidrag till regioner för arbete med skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård – del 2

Utlysningsdatum: 2024-06-18
Sista ansökningsdag: 2024-08-15
Tid kvar att ansöka: 23 dagar

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till ett urval av regioner för att genomföra åtgärder som syftar till att skyndsamt möjliggöra nyttjande av skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård.

Vilka som kan rekvirera

Socialstyrelsen har beslutat om vilka fyra regioner som ska genomföra åtgärder för att skyndsamt möjliggöra nyttjande av skyddade utrymmen. Berörda regioner kan därmed rekvirera statsbidrag.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget under 2024 och de kan användas till och med den 31 december 2024.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Samtliga regioner har ett ombud. Läs mer om ombudsansökan samt behörigheter.
  2. Ni rekvirerar statsbidraget via statsbidragets e-tjänst genom webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.

Regeringsuppdrag
Anvisningar
Fördelningslista

Rekvirera nu

Statsbidrag att fördela

Statsbidraget omfattas av 24 000 000 kronor för 2024. Av fördelningsnyckeln framgår hur stort belopp varje region kan rekvirera.

Hur får ni del av statsbidraget?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 15 augusti 2024.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region ska i april 2025 återrapportera hur statsbidraget för 2024 har använts samt lämna en ekonomisk redovisning där det ska framgå hur regionerna har använt statsbidraget enligt villkoren för uppdraget. Socialstyrelsen kommer i mars 2025 att skicka ett webbaserat återrapporteringsformulär till regionens registrator för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Kontakt

SSIK