Kvinno- och tjejjourer

Statsbidraget finns för att stödja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå, samt nationella insatser för att främja kvinno- och tjejjourer.
Utlysningsdatum: 2018-07-25
Sista ansökningsdag: 2018-08-27
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om statsbidraget.

Besvarade frågor om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 och 2 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Syftet med bidraget är också att stödja nationella insatser av riksorganisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå. 

Vilka som kan ansöka

  • Lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld och som bedriver verksamhet enligt 2 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
  • Riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna.

Regeringsbeslut
Förordning (2015:454)
Förordningsförändring (SFS 2018:1515)

Villkor för ansökan

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 2018 till kvinno- och tjejjourer
Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 2018 till riksorganisationer som främjar lokala kvinno- och tjejjourers verksamhet

Beslut om fördelning för 2018

Socialstyrelsen har fördelat 50 miljoner kronor för 2018. 

Fördelningslista 2018

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2019 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2018 ska återbetalas. 

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075 - 247 41 76