Kvinno- och tjejjourer

Statsbidraget finns för att stödja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå, samt nationella insatser för att främja kvinno- och tjejjourer.
Utlysningsdatum: 2018-07-25
Sista ansökningsdag: 2018-08-27
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om statsbidraget.

Besvarade frågor om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 och 2 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Syftet med bidraget är också att stödja nationella insatser av riksorganisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå. 

Vilka som kan ansöka

  • Lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld och som bedriver verksamhet enligt 2 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
  • Riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna.

Regeringsbeslut
Förordning (2015:454)
Förordningsförändring (SFS 2018:1515)

Villkor för ansökan

Ansökningstiden gick ut den 27 augusti 2018. Vi har fattat beslut om fördelning, se dokumentet nedan.

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 98,5 miljoner kronor för 2019.

Fördelningslista 2018-2019

Fördelningslista 2018

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2020 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas. 

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76