Handikapporganisationer

Utlysningsdatum: 2023-05-31
Sista ansökningsdag: 2023-09-15
Tid kvar att ansöka: 226 dagar

Inför bidragsåret 2024
Ansökan öppnar i vår e-tjänst i slutet av våren. Information om utlysning kommer att gå ut i vårt nyhetsbrev, se länk nedan. Sista ansökningsdatum kommer att vara den 15 september.

Prenumerera på socialstyrelsens nyhetsbrev

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vilka som kan ansöka

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Villkor för ansökan

Stängt för ansökan.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget lyses ut under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december beslutar riksdagen hur mycket pengar vi har att fördela. För 2023 fanns 188 742 000 kronor.

Fördelningslista 2023

När får organisationer beslut?

Under nästa ansökningsomgång, det vill säga statsbidrag avseende år 2024, kommer samtliga sökande få sitt beslut i början av 2024.

Kontakt

Mona Paulsson
Telefonnummer: 075-247 37 55