Handikapporganisationer

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationerna i arbetet mot att nå full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2019-05-20
Sista ansökningsdag: 2019-09-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vilka som kan ansöka

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Villkor för ansökan

Du ansöker via e-tjänsten på denna webbplats. Följande tre blanketter ska bifogas ifyllda i e-tjänsten:

Ansökan om statsbidrag för 2021 till handikapporganisationer  

Revisorsintyg, antal föreningar

Revisorsintyg, antal medlemmar

Medel att fördela

Statsbidraget har i uppdrag att fördela totalt 188 742 000 kronor till ideella föreningar och stiftelser under 2021. Statsbidraget lyses ut under förutsättning av att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

 

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2021.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16