Handikapporganisationer

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationerna i arbetet mot att nå full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2019-05-20
Sista ansökningsdag: 2019-09-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vilka som kan ansöka

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Villkor för ansökan

Du ansöker via e-tjänsten på denna webbplats. Följande två blanketter ska bifogas ifyllda i e-tjänsten:

Revisorsintyg, antal föreningar

Revisorsintyg, antal medlemmar

Medel att fördela

Statsbidraget har i uppdrag att fördela totalt 188 742 000 kronor till ideella föreningar och stiftelser under 2020.

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2020.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81