Handikapporganisationer

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationerna i arbetet mot att nå full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2020-05-26
Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Inför bidragsåret 2022

Ansökan öppnar i vår nya e-tjänst i slutet av våren. Information om utlysning kommer att gå ut i vårt nyhetsbrev, se länk nedan. Sista ansökningsdatum kommer att vara den 15 september.

Prenumerera på socialstyrelsens nyhetsbrev

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vilka som kan ansöka

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Villkor för ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 september 2020. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Medel att fördela

Statsbidraget har i uppdrag att fördela totalt 188 742 000 kronor till ideella föreningar och stiftelser under 2021. Statsbidraget lyses ut under förutsättning av att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2021.

Beslut om fördelning

Socialstyrelsen har fördelat 188 262 781 kronor för 2021.

Fördelningslista 2021 

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16