Handikapporganisationer

Utlysningsdatum: 2023-05-22
Sista ansökningsdag: 2023-09-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Prenumerera på socialstyrelsens nyhetsbrev

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vilka som kan ansöka

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet. 

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Villkor för ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 september 2023.

Ladda ner:

Revisorsintyg, antal föreningar

Revisorsintyg, antal medlemmar

Beslut om fördelning för 2024

Fördelningslista 2024

Kontakt

Handikapporganisationer