Habiliteringsersättning

Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).
Utlysningsdatum: 2019-03-12
Sista ansökningsdag: 2019-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget är ett nytt tillägg i regleringsbrevet från föregående år (2018). Se anvisningarna för statsbidraget.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med den 31 december 2019.

Anvisningar

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat ut samtliga medel för statsbidraget. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast våren 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Vi kommer att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Redovisning

Redovisning av 2018 års statsbidrag för habiliteringsersättning

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12