Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation

Statsbidraget ska användas för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som har utsatts för våld i en nära relation.
Utlysningsdatum: 2019-01-01
Sista ansökningsdag: 2019-03-04
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som har utsatts för våld i en nära relation. 

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Villkor för ansökan

Ansökningstiden för 2019 års bidrag har löpt ut.

Villkoren hittar du i Socialstyrelsens anvisningar för ansökan.

Anvisningar

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 2 miljoner kronor för 2019. Beloppet har fördelats till RFSL.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som beviljats statsbidrag ska senast den 31 mars 2020 lämna en återrapportering till Socialstyrelsen. Blankett och instruktioner för detta kommer att skickas ut till berörda i god tid. Medel som inte förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas.

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76