Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Statsbidraget ska användas för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
Utlysningsdatum: 2020-01-31
Sista ansökningsdag: 2020-03-04
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen (2019-12-19) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Villkor för ansökan

Ansökningstiden för 2020 gick ut den 4 mars 2020.

Anvisningar för 2020

Fördelning för 2020

Socialstyrelsen har för 2020 fördelat 2 miljoner kronor, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista 2020

Beslut på ansökan

Samtliga sökande har fått beslut på sin ansökan.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Medlen ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2021. Blankett och instruktioner för detta kommer att skickas ut i god tid. Medel som inte förbrukats den 31 december 2020 ska återbetalas.

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76