Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Statsbidraget ska användas för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
Utlysningsdatum: 2020-01-31
Sista ansökningsdag: 2020-03-04
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen (2019-12-19) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Villkor för ansökan

Du ansöker om statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med begärda handlingar till: 

Socialstyrelsen, Statsbidrag,
106 30 Stockholm

Sista dag att ansöka om medlen är den 4 mars 2020.

Villkoren hittar du i Socialstyrelsens anvisningar för ansökan.

Anvisningar för 2020

Ansökningsblankett

Medel att fördela

Socialstyrelsen har under 2020 i uppdrag att fördela 2 miljoner kronor.

Beslut på ansökan

Vi planerar att samtliga sökande får sitt beslut senast i maj 2020.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som beviljats statsbidrag ska senast den 31 mars 2021 lämna en återrapportering till Socialstyrelsen. Blankett och instruktioner för detta kommer att skickas ut till berörda i god tid. Medel som inte förbrukats den 31 december 2020 ska återbetalas.

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76