Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Statsbidraget ska användas för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
Utlysningsdatum: 2021-01-18
Sista ansökningsdag: 2021-02-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen (2020-12-22) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 februari 2021. Följ punkterna nedan.

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om hur ansökan går till och om villkor för användningen av statsbidraget i anvisningarna nedan.

Anvisningar för 2021

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 2 miljoner kronor för år 2021.

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får beslut på sin ansökan den 9 april.

Fördelningslista år 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Medlen ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2022. Blankett och instruktioner för detta kommer att skickas ut i god tid. Medel som inte förbrukats den 31 december 2021 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året därpå en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare. 

Kontakt

Mia Eklöf
Telefonnummer: 075-247 40 93