Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Statsbidraget ska bidra till att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.
Utlysningsdatum: 2023-06-30
Sista ansökningsdag: 2023-10-10
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar som under minst ett år har bedrivit informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Även ideella föreningar som bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder dem som bedriver informatörsverksamhet kan ansöka.

Med informatörsverksamhet avses utbildningar, personliga möten och liknande insatser som utförs av personer (informatörer) med erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa eller psykiska funktionsnedsättning.

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen nedan.

Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet rörande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar hos riksdagen

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om villkoren i anvisningar för ansökan

HSLF-FS 2016:60 Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Beslut om fördelning för 2024

Socialstyrelsen har fördelat 33 miljoner kronor för 2024.

Fördelningslista 2024

Reviderad plan och budget för 2024

Från och med verksamhetsåret 2024 kommer endast bidragsmottagare att behöva lämna in en reviderad plan och budget om Socialstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för detta. Om organisationen behöver lämna in en reviderad plan och budget så meddelas organisationen per e-post efter det att samtliga beslut om bifall har skickats ut i statsbidraget.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna har ändrats under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Kontakt

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa
Telefonnummer: 075-247 30 00