Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Statsbidraget ska bidra till att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.
Utlysningsdatum: 2019-07-05
Sista ansökningsdag: 2019-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar som under minst ett år bedrivit informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Efter en förordningsändring 2017 har en ny verksamhet tillkommit, att ideella föreningar som bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder de som bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 § i förordningen. 

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen nedan.

Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet rörande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar hos riksdagen

Villkor för ansökan

Ifylld ansökningsblankett ska skickas med begärda handlingar till:  

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm

Anvisningar

Ansökan

HSLF-FS 2016:60 Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 18 miljoner kronor för 2019.

Fördelningslista för 2019

Reviderad plan och budget för 2019

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 10 mars 2019. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter bidragsåret lämna in en redovisning om hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar ut blankett och information om återrapportering till de berörda organisationerna i god tid.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38