Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Statsbidraget ska bidra till att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.
Utlysningsdatum: 2021-06-07
Sista ansökningsdag: 2021-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar som under minst ett år bedrivit informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Efter en förordningsändring 2017 har en ny verksamhet tillkommit, att ideella föreningar som bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder de som bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 § i förordningen. 

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen nedan.

Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet rörande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar hos riksdagen

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om villkoren i anvisningar för ansökan

HSLF-FS 2016:60 Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Beslut om fördelning för 2021

Socialstyrelsen har fördelat 23 miljoner kronor för 2021.

Fördelningslista för 2021

Reviderad plan och budget för 2021

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 20 mars 2021. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna har ändrats under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Kontakt

Viktor Söderqvist
Telefonnummer: 075-247 37 19