Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2024. Dessa avser fördelning av medel för 2024 eller 2025. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: januari–1 mars (ansökan hos länsstyrelsen)
För vilka: kommuner

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum
Sök: januari–15 februari (ansökan)
För vilka: regioner

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: januari –mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Säkerställa god vård- och omsorg
Sök: januari –31 oktober 
För vilka: kommuner

Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap
Sök: januari – februari
För vilka: Kommuner

Stärka hälso- och sjukvårdens beredskap
Sök: januari – februari
För vilka: Regioner

Habiliteringsersättning
Sök: januari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Främja hbtqi-personers situation
Sök: januari – februari (ansökan)
För vilka: Kommuner och regioner

Februari

Hembesöksprogrammet
Sök: januari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Hälsosamtal:
Sök: februari – 3 juni
För vilka: kommuner

Motverka ofrivillig ensamhet kommuner:
Sök: feb – 14 mars
För vilka: kommuner

Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående
Sök: februari –1 december (rekvisition)
För vilka: Länsstyrelsen Stockholm

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: februari–mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Äldreomsorgslyftet
Sök: februari–1 november
För vilka: kommuner

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: februari – juni
För vilka: Kommuner och regioner

Mars

  

April

Skolsociala team 
Sök: 15 april – 15 maj
För vilka: kommuner

Maj

Handikapporganisationer
Sök: maj–15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juni

Anhörigorganisationer
Sök: 15 juni–15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar  
Sök: juni–30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: juni–30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Skyddat boende 
Sök: juni–september (ansökan)
För vilka: organisationer

Stadigvarande boende 
Sök: juni–september (ansökan)
För vilka: kommuner

Viss verksamhet på funktionshindersområdet
Sök: juni–20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 
Sök: juni–20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juli

  

Augusti

     

September

Motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först
Sök: september–oktober (ansökan)
För vilka: kommuner

Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap 2025
Sök: september
För vilka: Kommuner

Stärka hälso- och sjukvårdens beredskap 2025
Sök: september
För vilka: Regioner

Oktober

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
Sök: oktober–15 december 2023 (ansökan)
För vilka: regioner

Pensionärsorganisationer 
Sök: oktober–2 januari (ansökan)
För vilka: organisationer

November

Motverka ofrivillig ensamhet
Sök: 1 november – 14 december 2023
För vilka: ideella organisationer, stiftelser, trossamfund, samverkansorgan och församlingar

December

´´

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: