Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2024. Dessa avser fördelning av medel för 2024 eller 2025. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum
Sök: januari–15 februari 
För vilka: regioner

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: januari –mars 
För vilka: organisationer

Säkerställa god vård- och omsorg
Sök: januari –31 oktober 
För vilka: kommuner

Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap
Sök: januari – februari
För vilka: Kommuner

Stärka hälso- och sjukvårdens beredskap
Sök: januari – februari
För vilka: Regioner

Habiliteringsersättning
Sök: januari – 1 juni 
För vilka: kommuner

Främja hbtqi-personers situation
Sök: januari – februari 
För vilka: Kommuner och regioner

Februari

Hembesöksprogrammet
Sök: februari – 5 april
För vilka: regioner

Hälsosamtal:
Sök: februari – 3 juni
För vilka: kommuner

Motverka ofrivillig ensamhet kommuner:
Sök: feb – 14 mars
För vilka: kommuner

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: februari–mars 
För vilka: organisationer

Äldreomsorgslyftet
Sök: februari–1 november
För vilka: kommuner

Utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa
Sök: februari - 28 mars
För vilka: Regioner

Höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter
Sök: Februari - 9 maj
För vilka: Regioner

April

Skolsociala team 
Sök: 15 april – 15 maj
För vilka: kommuner

Socialtjänstlag 
Sök: 2 april – 1 augusti
För vilka: kommuner

Maj

Handikapporganisationer
Sök: maj–15 september 
För vilka: organisationer

Juni

Anhörigorganisationer
Sök: 15 juni–15 september 
För vilka: organisationer

Skyddat boende 
Sök: juni–september 
För vilka: organisationer

Stadigvarande boende 
Sök: juni–september 
För vilka: kommuner

Viss verksamhet på funktionshindersområdet
Sök: juni–20 september 
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 
Sök: juni–20 september 
För vilka: organisationer

Juli

  

Augusti
September

Motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först
Sök: september–oktober 
För vilka: kommuner

Stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap 2025
Sök: september
För vilka: Kommuner

Stärka hälso- och sjukvårdens beredskap 2025
Sök: september
För vilka: Regioner

Höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter
Sök: Februari - 9 maj
För vilka: Regioner

Oktober

Pensionärsorganisationer 
Sök: oktober–2 januari 
För vilka: organisationer

November

    

December

  

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: