Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2020. Dessa avser fördelning av medel för 2020 eller 2021. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården 2020
Sök: 3 december 2019 – 15 februari 2020 (ansökan)
För vilka: regioner

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 2020
Sök: 3 december 2019 – 15 februari 2020 (ansökan)
För vilka: organisationer

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning 2020
Sök: januari – 1 mars (ansökan hos länsstyrelsen)
För vilka: kommuner

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum 2020
Sök: 20 januari – 2 mars (ansökan)
För vilka: regioner

Ökad kunskap om hbt-personers situation 2020
Sök: 22 januari – 2 mars (ansökan)
För vilka: kommuner och regioner

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020
Sök: 31 januari – 4 mars
För vilka: organisationer

Februari

Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS), beslut 2020 och fördelning 2021
Sök: 1 februari – 20 april (ansökan)
För vilka: regioner

Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2020
Sök: 4 februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Organisationer inom området sällsynta diagnoser 2020
Sök: februari – mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Habiliteringsersättning 2020
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Kommuners arbete med att motverka hemlöshet 2020
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: ett urval kommuner

Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 2020
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet 2020
Sök: februari – 30 september (rekvisition)
För vilka: regioner

Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i vården och omsorgen av demenssjuka 2020
Sök: februari – 31 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

April

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer- regioner 2020
Sök: 15 april - 1 september (rekvisition)
För vilka: regioner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer- kommuner 2020
Sök: 15 april - 1 september (rekvisition)
För vilka: kommuner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer - Ideella föreningar och stiftelser 2020
Sök: 20 april - 1 juni (ansökan)
För vilka: ideella föreningar och stiftelser

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer- stimulansmedel 2020
Sök: 20 april - 1 juni (ansökan)
För vilka: länsstyrelser, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet

Maj

Handikapporganisationer 2021
Sök: 20 maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Anhörigorganisationer 2021
Sök: maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Utökat stöd med anledning av covid-19 2020
Sök: 7 maj - 4 juni (ansökan)
För vilka: organisationer

Juni

Viss verksamhet på funktionshindersområdet 2021
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 2021
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar 2021
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 2021
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Motverka ensamhet bland äldre 2021
Sök: juni – september (ansökan)
För vilka: organisationer

Oktober

Samordning av regionernas arbete med utrustning för elektronisk kommunikation 2021
Sök: 15 oktober – 15 januari 2021 (ansökan)
För vilka: regioner

Kompetenscentrum på tandvårdsuppdraget 2021
Sök: 25 oktober – 15 december (ansökan)
För vilka: regioner

Pensionärsorganisationer 2021
Sök: 25 oktober – 1 januari 2021 (ansökan)
För vilka: organisationer

December

Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården 2021
Sök: december 2020 – 15 februari 2021 (ansökan)
För vilka: regioner

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 2021
Sök: december 2020 – 15 februari 2021 (ansökan)
För vilka: organisationer

 

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: