Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Stängt för ansökan 01 mars 2018
Obs! Ansökan ska lämnas till respektive länsstyrelse. 
Sista ansökningsdatum är den 1 mars 2018.

Syfte med bidraget

Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner. 

Berörda

Samtliga kommuner i landet kan söka detta bidrag.

Ansökan

Du ansöker om och redovisar statsbidraget hos respektive länsstyrelse.

Ansök hos länsstyrelsen

Bidragets storlek

Beräkning av bidragets storlek utgår från antalet årsanställningar som personligt ombud som finns i kommunen. Socialstyrelsen planerar att under mars 2018 besluta hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som personligt ombud motsvarar. För 2017 var statsbidraget 302 400 kronor för en årsanställning på heltid. 

Redovisning till regeringen

Socialstyrelsen har lämnat en uppföljning och fyra lägesrapporter av verksamhetens utveckling till regeringen.

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning – Uppföljning av verksamheten med personligt ombud