Ombudsansökan

En organisation som ska ansöka om statsbidrag i Socialstyrelsens e-tjänst måste först utse en person som har det högsta ansvaret för ansökan, ett så kallat ombud. Innan en person kan bli ombud måste hen göra en ansökan i e-tjänsten. Detta görs genom att man loggar in med sitt personliga bankID och fyller i samt skickar in en ombudsansökan.

En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen minst en månad innan det statsbidrag man tänker söka stänger för ansökan.

En organisation kan bara ha ett ombud för alla statsbidrag den önskar söka i vår e-tjänst.

Vem kan bli ombud?

Ombudet måste vara en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal, det vill säga vara firmatecknare. Om firman tecknas av två i förening måste den ena lämna en fullmakt till den andre. Om firman tecknas var för sig behövs ingen fullmakt.

Andra personer kan också agera ombud, men då behövs en fullmakt från firmatecknare som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag.

Fullmakt ska endast bifogas en ombudsansökan via e-tjänsten i de fall det krävs för att styrka den sökandes mandat.

Bilagor till ombudsansökan

Beroende på vilken typ av organisation man företräder behövs olika typer av bilagor för att styrka att man är en firmatecknare. Dessa bilagor ska bifogas i ansökan via e-tjänsten.

Ideella organisationer och ekonomiska föreningar

  • Aktuella stadgar
  • Senaste årsmötesprotokoll, undertecknat
  • Konstituerande styrelsemötesprotokoll, undertecknat

Stiftelser

  • Aktuell stiftelseurkund
  • Aktuellt registreringsbevis med uppgift om firmatecknare

Kommuner, landsting, länsstyrelser

  • Bestyrkt utdrag ur delegationsordning eller ett undertecknat intyg av kommunsekreterare eller liknande administrativ funktion inom aktuell organisation.

Blankett för fullmakt för ombud i e-tjänsten för statsbidrag

E-tjänsten ombudsansökan

 


Logga in till ombudsansökan

 

 

Fördela behörigheter

I e-tjänsten kan ombudet bjuda in fler personer från sin organisation, för att få hjälp med olika delar av ansökan. Nedan beskrivs de användarroller som finns och vilken behörighet respektive roll har.

Behörighet

Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Påbörja ett ärende

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra kontaktperson

Ja

Ja

Ja

Skicka in ärende

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ändra Mina kontaktuppgifter

Ja

Ja

Ja

Har automatisk behörighet i alla bidrag

Ja

Ja

Ja

Ta bort representant

Ja

Nej

Nej

Ta bort uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ta bort eget konto

Ja

Ja

Ja

Ta bort organisation

Ja

Nej

Nej

 

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter

Kontakt

Ann-Christine Stureson
Telefonnummer: 075 - 247 33 87

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06
Senast uppdaterad: