Ombudsansökan

En organisation som ska ansöka om statsbidrag i Socialstyrelsens e-tjänst måste först utse en person som har det högsta ansvaret för ansökan, ett så kallat ombud. Innan en person kan bli ombud måste hen skicka in en ansökan om att bli ombud till Socialstyrelsen och bli godkänd.

En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen minst en månad innan det statsbidrag man tänker söka stänger för ansökan.

En organisation behöver bara ha ett ombud för alla statsbidrag den önskar söka i vår e-tjänst.

Vem kan bli ombud?

Ombudet måste vara en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal, det vill säga vara firmatecknare. Andra personer kan också agera ombud, men då behövs en fullmakt som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag.

Blankett för fullmakt för ombud i e-tjänsten för statsbidrag

E-tjänsten ombudsansökan

 


Logga in

 

 

Fördela behörigheter

I e-tjänsten kan ombudet bjuda in fler personer från sin organisation, för att få hjälp med olika delar av ansökan. Nedan beskrivs de användarroller som finns och vilken behörighet respektive roll har.

Behörighet

Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Påbörja ett ärende

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra kontaktperson

Ja

Ja

Ja

Skicka in ärende

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ändra Mina kontaktuppgifter

Ja

Ja

Ja

Har automatisk behörighet i alla bidrag

Ja

Ja

Ja

Ta bort representant

Ja

Nej

Nej

Ta bort uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ta bort eget konto

Ja

Ja

Ja

Ta bort organisation

Ja

Nej

Nej

 

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter

Kontakt

Marja-Leena Falk
Telefonnummer: 075 - 247 33 54

Kontakt

Ann-Christine Stureson
Telefonnummer: 075 - 247 33 87
Senast uppdaterad: