Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen.
Läs mer om kakor

Organisationer

Här kan du se vilka statsbidrag som är aktuella för en organisation att söka eller redovisa.

Anhörigorganisationer

Stängt för ansökan 15 september 2017

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation

Öppet för ansökan 28 februari 2018

Bättre vård vid kroniska sjukdomar

Stängt för ansökan 04 april 2017

Handikapporganisationer

Stängt för ansökan 15 september 2017

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa

Stängt för ansökan 01 december 2017

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Stängt för ansökan 30 april 2017

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Stängt för ansökan 30 september 2017

Kvinno- och tjejjourer

Stängt för ansökan 01 oktober 2017

Pensionärsorganisationer

Stängt för ansökan 01 januari 2018

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 26 februari 2018