Organisationer

Här kan du se vilka statsbidrag som är aktuella för en organisation att söka eller redovisa.

Anhörigorganisationer

Stängt för ansökan 15 september 2018

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation

Stängt för ansökan 28 februari 2018

Handikapporganisationer

Stängt för ansökan 15 september 2018

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Stängt för ansökan 30 september 2018

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Öppet för ansökan 22 februari 2019

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Stängt för ansökan 30 september 2018

Kvinno- och tjejjourer

Stängt för ansökan 27 augusti 2018

Pensionärsorganisationer

Stängt för ansökan 01 januari 2019

Statsbidrag till organisationer inom området sällsynta diagnoser

Stängt för ansökan 29 mars 2018

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 04 mars 2019