Pensionärsorganisationer

Stängt för ansökan 01 januari 2019

Statsbidraget finns för de pensionärsorganisationer som arbetar med att ta tillvara pensionärers intressen.

Ansökningstiden gick ut den 1 januari 2019. Handläggningen pågår.

Vilka kan söka medlen?

En pensionärsorganisation som vill söka bidraget ska uppfylla samtliga följande punkter:

  • Den har minst 30 000 medlemmar.
  • Den är rikstäckande.
  • Den är öppen för alla pensionärer
  • Den är partipolitiskt obunden.

Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag lämnas till organisationer som inte är rikstäckande eller som inte har minst 30 000 medlemmar. En organisation som får statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer kan inte söka detta bidrag för samma bidragsår.

Hur söker du?

Ansökningstiden gick ut den 1 januari 2019.

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att pensionärsorganisationer ska kunna tillvarata pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden. Statsbidraget regleras i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.

Hur mycket pengar finns att fördela?

För 2019 har Socialstyrelsen 8 miljoner kronor att fördela.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i februari 2019.