Statsbidrag till organisationer inom området sällsynta diagnoser

Stängt för ansökan 29 mars 2018

Statsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser

Stängt för ansökan 29 mars 2018

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att stödja organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Berörda

Organisationer som arbetar för att bidra till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fördelat 1 000 000 kronor för 2018.

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som beviljas statsbidrag för 2018 ska senast den 15 mars 2019 lämna en återrapportering till Socialstyrelsen. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till berörda i god tid.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2018 ska återbetalas.