Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Stängt för ansökan 30 september 2018

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Socialstyrelsen har fattat beslut om fördelning av statsbidraget för 2019.

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar som under minst ett år bedrivit informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Efter en förordningsändring 2017 har en ny verksamhet tillkommit, att ideella föreningar som bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder de som bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 § i förordningen. 

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen nedan.

Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet rörande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar hos riksdagen

Hur söker du?

Du söker statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med begärda handlingar till:  

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm

Ansökningsblanket

Anvisning för ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 30 september 2018. 

HSLF-FS 2016:60 Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Reviderad plan och budget för 2019

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 10 mars 2019. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 2019

Hur mycket pengar har fördelats?

Socialstyrelsen har fördelat 18 miljoner kronor för 2019.

Fördelningslista för statsbidrag för informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2019.

Hur redovisar du?

De organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter bidragsåret lämna in en redovisning om hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar ut blankett och information om återrapportering till de berörda organisationerna i god tid.