Handikapporganisationer

Stängt för ansökan 15 september 2018

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Handläggning av ansökningar pågår. Vi planerar att skicka ut besluten om 2019 års medel i slutet av januari 2019 till de organisationer som har sökt dessa medel.

Vilka kan ansöka?

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Hur ansöker du?

Du söker statsbidrag genom att använda vårt webbformulär som du hittar via den gröna knappen högst upp eller längst ned på sidan. Alternativt kan du skicka in ansökan i pappersform genom att använda blanketterna nedan.

Ansökan ska ha kommit in senast den 15 september.

Ansökningsblankett

Revisorsintyg, antal föreningar

Revisorsintyg, antal medlemmar

Vad är syftet med bidraget?

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget lyses ut under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december beslutar riksdagen hur mycket pengar vi har att fördela. För 2018 fanns 188 742 000 kronor.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2019.