Handikapporganisationer

Stängt för ansökan 15 september 2018

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vi har fattat beslut om fördelning för 2019.

Vilka kan ansöka?

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Hur ansöker du?

Ansökningstiden har gått ut.

Vad är syftet med bidraget?

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Fördelningslista 2019.