Handikapporganisationer

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationerna i arbetet mot att nå full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2019-01-22
Sista ansökningsdag: 2019-01-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Inför bidragsåret 2020

Ansökan öppnar i vår nya e-tjänst i slutet av våren. Information om utlysning kommer att gå ut i vårt nyhetsbrev, se länk nedan. Sista ansökningsdatum kommer att vara den 15 september.

Prenumerera på socialstyrelsens nyhetsbrev

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget finns för att stödja handikapporganisationernas arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vilka som kan ansöka

Riksorganisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och som bevakar deras intressen. Medlemmarna i organisationen ska vara personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Organisationer ska även

  • verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionsnedsättning,
  • vara demokratiskt uppbyggd,
  • vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
  • ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
  • ha minst 500 medlemmar

Läs mer om bidraget i förordningen (SFS 2000:7) och föreskriften SOSFS 2009:8).

Villkor för ansökan

Ansök via e-tjänsten på denna webbplats.

 


Gör en e-ansökan

 

 

Beslut om fördelning för 2019

Fördelningslista 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

 

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81