Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Stängt för ansökan 30 september 2017
Senast den 30 september ska ansökan ha kommit in. 

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen nedan.

Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 

Hur ansöker du?

Sista ansökningsdag var den 30 september.

Fördelning av statsbidrag för 2017 till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning

Vad är syftet med bidraget?

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december beslutar riksdagen hur mycket pengar vi har att fördela. Under 2017 hade vi 30 miljoner kronor att fördela.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2018.

Hur redovisar du?

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Mer information om statsbidraget och villkor finns i förordningen (2009:955)