Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Stängt för ansökan 30 september 2017
Vi har fattat beslut om 2018 års statsbidrag.

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen nedan.

Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 

Hur ansöker du?

Sista ansökningsdag var den 30 september.

Fördelning av statsbidrag för 2018 till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning

Vad är syftet med bidraget?

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Reviderad plan och budget för 2018

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 10 mars 2018. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett för reviderad plan och budget

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december beslutar riksdagen hur mycket pengar vi har att fördela. Under 2018 hade vi 40 miljoner kronor att fördela.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2018.

Hur redovisar du?

Organisationerna som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

 

Mer information om statsbidraget och villkor finns i förordningen (2009:955)