Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Stängt för ansökan 30 september 2018

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Socialstyrelsen har fattat beslut om fördelning av statsbidraget för 2019

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning eller som är medlem i en riksorganisation som uppfyller kravet.

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen (2009:955).

Hur ansöker du?

Du söker statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med begärda handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökningsblankett

Anvisningar

Sista ansökningsdag är den 30 september 2018.

Vad är syftet med bidraget?

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Reviderad plan och budget för 2019

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 10 mars 2019. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 2019

Hur mycket pengar har fördelats?

Socialstyrelsen har fördelat 40 miljoner kronor för 2019.

Fördelning av statsbidrag för 2019 till vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2019.

Hur redovisar du?

Organisationerna som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Mer information om statsbidraget och villkor finns i förordningen (2009:955)