Övriga

Här kan du se vilka statsbidrag som är aktuella för övriga att söka eller redovisa.

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum

Stängt för ansökan 05 mars 2018

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Stängt för ansökan 30 november 2017

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Stängt för ansökan 31 januari 2018