Statsbidrag till kommunerna för arbete med hälsosamtal för äldre

Utlysningsdatum: 2024-03-26
Sista ansökningsdag: 2024-06-03
Tid kvar att ansöka: 40 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stötta kommuners arbete med att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom arbetet med hälsosamtal. Ett strukturerat hälsosamtal med fokus på individens förutsättningar kan ge personer som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i social isolering en möjlighet att introduceras till aktiviteter som känns meningsfulla och som främjar samhörighet och delaktighet. Statsbidraget kan användas till att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. 

Anvisningar 2024

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner kan rekvirera medel senast den 3 juni 2024. 

Fördelning 2024

Fördelningslista

Rekvirera nu

Medel att fördela

95 000 000 kronor.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2024 och de kan användas till och med den 31 december 2024.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hinner under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.

Övrig information

Regeringens beslut om att utlysa medel för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom hälsosamtal

Läs mer om psykisk ohälsa bland äldre på kunskapsguiden .

Återrapportering till Socialstyrelsen

Statsbidrag för år 2023

Kommuner som tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2024 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till mottagarens registratur cirka 15 januari.

Medel som inte har använts till och med den 31 december 2023 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Anvisningar 2023
Fördelningslista 2023

Statsbidrag för år 2024

Kommuner som tagit emot statsbidraget för 2024 ska under våren 2025 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till mottagarens registratur.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2024 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Jenny Andersson
Telefonnummer: 075-247 33 80